Na czym polega audyt księgowy? Najważniejsze informacje.

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością trzymania ręki na pulsie niemal przez cały czas… Czujność to podstawa! Warto mieć świadomość tego, że rzetelnie prowadzona księgowość to podstawa, o którą należy zadbać. Porządek w papierach pozwoli Ci spać spokojnie, a audyt księgowy utwierdzi w przekonaniu, że wszystko jest tak, jak ma być i że spokojnie możesz działać dalej!

Wdrożenie w procesy księgowe, zwłaszcza dużej firmy może być przytłaczające… Warto w tej sprawie zaufać specjalistom, którzy pomogą Ci zyskać pełną kontrolę finansową i wgląd w działanie firmy.

Definicja i cel audytu księgowego

Audyt księgowy polega na niezależnym przeglądzie i ocenie systemów, procedur oraz danych finansowych przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami księgowymi. To szczegółowe badanie ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych oraz procedur firmy, przeprowadzane przez specjalistę.

Audyt księgowy a audyt finansowy

Mimo że audyt księgowy i audyt finansowy mają wspólny cel zapewnienia integralności finansowej firmy, różnią się zakresem i metodami działania. Poznajmy zatem różnice.

Audyt księgowo-płacowy umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk finansowych, błędów księgowych oraz nieprawidłowości w procesach rachunkowych. Koncentruje się zatem na dokładnym przejrzeniu ksiąg rachunkowych firmy w celu identyfikacji ewentualnych błędów, nieprawidłowości oraz potencjalnych zagrożeń dla integralności finansowej.

Natomiast audyt finansowy skupia się głównie na sprawdzeniu i ocenie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia ich rzetelności, zgodności z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawnymi.

Obowiązkowy audyt finansowy a dobrowolny audyt księgowy

Należy pamiętać również o tym, że zgodnie z polskim prawem, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne podmioty o określonej wielkości lub specyfice działalności są zobowiązane do przeprowadzania audytu finansowego. Wymagania te określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne ustawy regulujące sprawy rachunkowości i audytu w Polsce.

WAŻNE:

Każda firma będzie zobowiązana do przeprowadzenia audytu swojego sprawozdania finansowego, jeśli w poprzednim roku obrotowym spełni przynajmniej 2 z poniższych warunków:

 • Zatrudnienie średnioroczne, przeliczone na pełne etaty, przekracza 50 pracowników.
 • Suma aktywów wykazanych w bilansie przekracza równowartość 2,5 miliona euro.
 • Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają równowartość 5 milionów euro.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt księgowy?

Prawidłowo przeprowadzony audyt księgowy ma na celu przede wszystkim zapewnienie wiarygodności, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.

O zaletach, konkretnie:

 • Zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami.
 • Zapewnienie rzetelności dokumentacji księgowej.
 • Zapewnienie rzetelności procesów księgowych.
 • Ochrona interesów akcjonariuszy i inwestorów.
 • Rozłożenie finansów firmy na czynniki pierwsze.
 • Identyfikacja błędów i nadużyć.
 • Kontrola działania firmy.
 • Poprawa efektywności operacyjnej.
 • Minimalizacja ryzyka.

Proces przeprowadzania audytu księgowego

Proces audytu księgowego obejmuje:

 • planowanie,
 • zbieranie dowodów,
 • ocenę ryzyka,
 • testowanie kontroli,
 • sporządzanie raportów.

Zakres i rodzaje audytów księgowych

Audyt finansowy: Sprawdzenie dokładności i rzetelności sprawozdań finansowych firmy oraz zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Audyt wewnętrzny: Ocena i analiza procedur, kontroli oraz systemów księgowych wewnętrznie w celu zapewnienia ich skuteczności, zgodności z prawem i optymalizacji działań firmy.

Audyt zgodności: Badanie, czy firma przestrzega obowiązujących przepisów prawa oraz standardów rachunkowości, podatkowych i regulacji branżowych.

Audyt operacyjny: Ocena efektywności i wydajności działania procesów operacyjnych w firmie oraz identyfikacja obszarów do poprawy.

Audyt specjalny: Badanie wybranego, konkretnego obszaru działalności firmy, na przykład w przypadku podejrzeń o nadużycia finansowe, lub w celu oceny ryzyka związanego z konkretnej transakcji.

Audyt due diligence: Badanie księgowe i finansowe przeprowadzane przed inwestycją, fuzją lub przejęciem firmy w celu oceny jej wartości, kondycji finansowej i ewentualnych ryzyk.

Kto zleca audyt księgowy?

Audyt księgowy może być zlecony przez zarząd spółki, przez kierownika jednostki lub radę nadzorczą. Stanowi on niezależne sprawdzenie poprawności zapisów w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

Kto może wykonać audyt księgowy?

Audyt księgowości może zostać wykonany zarówno przez firmy zewnętrze, jak i przez wykwalifikowane działy istniejące w danej firmie. W skrócie, mogą być to:

 • Biegli rewidenci (audyt zewnętrzny).
 • Firmy audytorskie (audyt zewnętrzny).
 • Pracownicy wewnętrzny (audyt wewnętrzny).

Audyt księgowy pozwala na wyciągnięcie wniosków!

Przeprowadzenie audytu finansowego umożliwia dokładną ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa oraz identyfikację obszarów wymagających uwagi. Po jego przeprowadzeniu można wysnuć wnioski dotyczące zdrowia finansowego, potencjalnych ryzyk, efektywności operacyjnej, zgodności z przepisami, a także otrzymać wskazówki na przyszłość. Dzięki audytowi można lepiej zrozumieć bieżącą sytuację firmy i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Jesteśmy biurem księgowym KFKA z Nowego Sącza. Nasza placówka mieści się przy ulicy Wiśniowieckiego 122. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych dla lokalnych firm. Dbamy o to, aby każda nasza usługa była świadczona zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, zapewniając kompleksowe wsparcie i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Najnowsze wpisy na blogu

Księgowość freelancera – to warto wiedzieć!

Na czym polega audyt księgowy? Najważniejsze informacje.