Obsługa pełnej księgowości

Współpracujemy z firmami z Nowego Sącza i okolic i od wielu lat świadczymy najwyższej jakości usługi księgowe, które pozwoliły nam zyskać klientów nie tylko z Małopolski, ale też z całej Polski!

Obsługujemy kompleksowo, świadcząc rzetelne usługi księgowe, kadrowo płacowe dla wszystkich firm, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej i liczby pracowników.

Prowadzenie ksiąg handlowych - obowiązek

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych ciąży na spółkach handlowych: osobowych, kapitałowych oraz organizacjach, spółkach cywilnych i osobach prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeby podatku VAT i obsługą jednolitych
  • plików kontrolnych (JPK),
  • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie zobowiązań z tytułu podatków,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
  • wsparcie w kontakcie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi

Pełna księgowość online

Dla pełnej wygody naszych klientów oferujemy również prowadzenie uproszczonej księgowości online! Jest ona możliwa do zrealizowania poprzez program SCANYE lub mBank, a dokładniej mKsięgowość.

test

favicon kfka