Doradztwo księgowe

Dzięki współpracy z Barbarą Kubacką, Panią prezes KBRBB. KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW B&B SP. Z O.O. możemy świadczyć profesjonalne doradztwo księgowe.

W ramach doradztwa księgowego oferujemy:

  • Dostosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
  • Doradztwo rachunkowe,
  • Konsultacje Biegłego Rewidenta.

Usługi biegłego rewidenta

Nasze usługi obejmują przeprowadzanie niezależnych audytów finansowych, weryfikację zgodności z przepisami prawa, udzielanie doradztwa finansowego, analizę ryzyka oraz prowadzenie badań specjalnych na życzenie klientów.