Prowadzenie
uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona, nazywana bywa również małą księgowością. To łatwiejszy sposób na rozliczenie ze skarbówką, który przeznaczony jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekroczyły 2 milionów euro.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki socjalne.

Z małej księgowości nie mogą korzystać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Uproszczona księgowość Nowy Sącz

W ramach prowadzenia małej księgowości zajmujemy się:

  • prowadzeniem podatkowej księgi
  • przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniem ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzeniem ewidencji dla potrzeby VAT oraz obsługą Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK),
  • kontrolą dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczaniem zobowiązań z tytułu podatków,
  • sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych,
  • wsparciem w kontakcie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi.

Uproszczona księgowość online

Dla pełnej wygody naszych klientów oferujemy również prowadzenie uproszczonej księgowości online! Jest ona możliwa do zrealizowania poprzez program SCANYE lub mBank, a dokładniej mKsięgowość.

test

favicon kfka