Oferta

Oferujemy usługi księgowe niezależnie od zakresu prowadzonej przez Państwa działalności.

Księgowość i podatki

– prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
– sporządzanie sprawozdań finansowych według UoR oraz MSR
– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji ryczałtowych
– sporządzanie ewidencji podatku od towarów i usług
– opracowanie polityki rachunkowości
– opracowanie lub dostosowanie planu kont do specyfiki prowadzonej działalności
– sporządzanie analiz finansowych
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– rozliczenia roczne właścicieli
– przygotowanie przelewów na zobowiązania podatkowe

Kadry – płace

– naliczanie listy płac
– sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji PIT-4R
– sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji ZUS
– przygotowanie przelewów na zobowiązania wobec ZUS oraz PIT-4
– sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji PFRON
– sporządzanie deklaracji PIT-11 i PIT-40

Dodatkowo oferujemy klientom możliwość wykupienia pakietu Standard lub Premium. Pakiet Standard to pakiet, który zapewni Państwu wszystkie instrumenty niezbędne do kompleksowego prowadzenia księgowości. Pakiet Premium natomiast, jest wzbogacony o narzędzia pozwalające na bieżące monitorowanie kondycji firmy ułatwiające jej prowadzenie. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkiem poniżej.

Uwzględniając fakt, iż każda firma charakteryzuję się odmienną skalą i profilem działalności, nie jest możliwe ustalenie jednego wiążącego cennika. W celu szczegółowych informacji o kosztach naszych usług prosimy o kontakt.