Kadra zarządzająca

Kadra

Właściciel firmy posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w księgowości, jako główny księgowy, właściciel biura rachunkowego, dyrektor finansowy jednej ze spółek giełdowych.

Jest wykładowcą przedmiotów w zakresie rachunkowości i finansów.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, wpis do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11002, bierze udział w badaniu bilansu podmiotów gospodarczych, a także dokonuje audytów projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Posiada doświadczenie w przekształcaniu podmiotów, przygotowywaniu prospektów emisyjnych spółek wchodzących na giełdę papierów wartościowych.

Jest specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, doradza firmom w zakresie polityki rachunkowości, procedur księgowych, sprawuje nadzór księgowy.