Oferta

Księgowość

- prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- sporządzanie sprawozdań finansowych według PSR oraz MSR
- prowadzenie rozrachunków
- opracowanie polityki rachunkowości
- opracowanie lub dostosowanie planu kont do specyfiki prowadzonej działalności
- sporządzanie analiz finansowych na życzenie klienta

Podatki

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- sporządzanie ewidencji podatku od towarów i usług
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- rozliczenia roczne właścicieli
- przygotowanie przelewów na zobowiązania podatkowe
- reprezentacja podatnika w US

Kadry – płace

- naliczanie listy płac
- sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji PIT-4R
- sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji ZUS
- przygotowanie przelewów na zobowiązania wobec ZUS oraz PIT-4
- sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji PFRON
- sporządzanie deklaracji PIT-11 i PIT-40
- sporządzanie umów o pracę – opcjonalnie (dla firm poniżej 5 pracowników)
- prowadzenie teczek osobowych pracowników – opcjonalnie (dla firm poniżej 5 pracowników)

Pozostałe usługi

- wypełnianie dokumentów rejestracyjnych firm
- sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych itp.
- sporządzanie sprawozdań do GUS poprzez portal internetowy